Cụ thể, dự án có 119 cầu dự kiến xây mới và xây dựng trụ chống va xô và 12 cầu dự kiến cải tạo, nâng cấp, đều nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, sự án có tổng mức đầu tư là 1.950 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.


Những năm gần đây, nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu từng bước nâng cao tải trọng trên tuyến, một số cầu trên tuyến đã được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như vốn tín dụng, vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn ODA.... Tuy nhiên, do các nguồn vốn còn hạn hẹp nên chỉ đầu tư trọng tâm, trọng điểm tại một số cầu thực sự yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu, chưa có sự đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến.

H.C