Theo ông Huyện, tất cả 28 trạm thu phí trên đều nằm trên tuyến QL1 và đường Hồ Chí Minh.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 3-2018, 11 trạm thu phí còn lại buộc phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. 

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, đến thời hạn trên, nếu trạm thu phí nào không triển khai thu phí tự động, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiến nghị lên Bộ GTVT yêu cầu cho trạm đó dừng hoạt động cho đến khi lắp đặt xong hệ thống thu phí mới.

Ông Huyện cho biết thêm, hiện nay trên cả nước có 88 trạm thu phí, trong đó Bộ GTVT quản lý 73 trạm. Trong số 73 trạm này thì 56 trạm đang thu phí, 17 trạm chưa thu; 15 trạm do UBND các địa phương quản lý. Việc lắp đặt thu phí tự động sẽ được triển khai trước tiên ở các trạm thu phí trên QL1 và đường Hồ Chí Minh, sau đó sẽ mở rộng ra tất cả các trạm khác trên các nước.

Ông Huyện cho hay, theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc lắp thu phí không dừng phải hoàn thành trong năm 2019.

Phạm Huyền