Phí qua cầu Đồng Nai mới gồm 5 mức, mức thu với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng lần lượt là 15 ngàn đồng/lượt, phí tháng ở mức 450 ngàn đồng/tháng và 1,2 triệu đồng/quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến 4 tấn chịu mức thu 23 ngàn đồng/lượt, 690 ngàn đồng/tháng, 1,85 triệu đồng/quý. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu là 33 ngàn đồng/lượt, 990 ngàn đồng/tháng, 2,65 triệu đồng/quý. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bàng container dưới 20 feet là 60 ngàn đồng/lượt, 1,8 triệu đồng/tháng, 4,85 triệu đồng/quý.

Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet mức thu lần lượt là 120 ngàn đồng/lượt, 3,6 triệu đồng/tháng, 9,7 triệu đồng/quý. Dự án được khởi công từ cách đây gần 7 năm với tổng kinh phí gần 1.900 tỷ đồng, thực hiện bằng hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, chủ đầu tư thu được phép thu phí để hoàn vốn. 

Đức Sơn