Trước đó, đề xuất của Viện Khoa học công nghệ Phương Nam và Tập đoàn tài chính Canada MorFund đã được lãnh đạo các địa phương trên đồng thuận về sự cần thiết đầu tư tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương nơi tuyến đường sắt này đi qua.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở KH-ĐT thống nhất phương thức hợp tác đầu tư tuyến đường sắt trên và khẩn trương chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đ.Thắng