Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 86-2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô quy định "Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại các đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác".

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, từ khi Nghị định có hiệu lực đến nay, nhiều đơn vị vận tải đã chấp hành đúng quy định này. Hiện nay dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 trình Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của các Hiệp hội Taxi, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đưa vào nội dung quy định chung về niên hạn xe taxi không quá 12 năm tại các địa phương (bao gồm cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nội dung tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86. Do vậy, để đảm bảo công bằng và nghiêm minh của pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục tuyên truyền cho đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 86/2014. 

Phạm Huyền