Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức BOT đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đầu tư tại Văn bản số 1501/TTg-KTN ngày 24-8-2015.

Ngày 25-3-2016, Bộ GTVT đã ký thỏa thuận giao cho nhà đầu tư đề xuất dự án là Liên danh Công ty CP Việt Xuân Mới - Công ty TNHH Sản xuất TM dịch vụ Yên Khánh - Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí IMICO lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định. Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu các phương án đầu tư dự án.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương án đầu tư, xin chủ trương điều chỉnh phạm vi Dự án để đầu tư thêm đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. Tuy nhiên, căn cứ vào một số quy định mới đây, Bộ GTVT nhận thấy, đoạn đường cao tốc từ Chợ Mới - Bắc Kạn đầu tư theo hình thức BOT không thể khả thi về phương án tài chính (nguồn thu phí không đủ chi phí trả lãi vay, vận hành và bảo trì).

Việc ghép đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn vào dự án Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới, đoạn Hà Nội -Thái Nguyên dẫn đến không đảm bảo công bằng cho người sử dụng (đầu tư một nơi và thu phí một nơi).

Đối với dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên: Đây là dự án được đầu tư từ nguồn vốn ODA đã đưa vào khai thác. Việc hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao tốc và tiến hành thu phí đối với tuyến đường hiện hữu được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách là chưa phù hợp.

Phạm Huyền