Bộ GTVT cũng yêu cầu Công ty Grab taxi Việt Nam không được làm việc trực tiếp với lái xe taxi để cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải khi chưa có sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận tải và Sở GTVT tại địa phương (bao gồm cả xe taxi).

Khi chưa có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Grabtaxi Việt Nam không mở rộng thí điểm tại các địa phương khác. 

Bộ GTVT giao 3 Sở GTVT của các tỉnh nói trên chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp lực lượng Công an tiếp tục tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 25-1.

Đặng Nhật