Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85-Bộ Công an) cùng đại diện lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ nhận cờ, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bày tỏ: Đây là  vinh dự cho cán bộ công nhân viên toàn ngành hàng không, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Bộ Công an, của Cục an ninh trong việc đảm bảo an ninh của ngành hàng không. 

Phạm Huyền