Tuy nhiên, hiện chưa cập nhật được số lượng GPLX bị tạm giữ quá thời hạn mà người vi phạm không đến xử lý. Theo báo cáo của 27 Sở GTVT, năm 2018 đã gần 10.000 GPLX bị tạm giữ, trong đó có gần 3.000 GPLX ôtô và gần 7.000 GPLX môtô. 

Ngoài ra, còn hàng nghìn trường hợp người dân bị mất GPLX. Với các trường hợp mất GPLX, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, người có GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, được xét cấp lại GPLX. 

Thủ tục cấp lại GPLX được quy định tại Điều 36, Thông tư số 12-2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. Hiện dữ liệu GPLX được Tổng cục lưu trữ bằng hệ thống phần mềm điện tử. 

Nếu trước đây, những người mất GPLX hoặc hết thời hạn muốn cấp lại phải mang hồ sơ gốc qua các sở GTVT, Tổng cục đề nghị cấp lại, thì nay, người dân chỉ cần mang GPLX gốc hoặc chứng minh thư/căn cước công dân ra các đơn vị để đề nghị cấp lại. Lệ phí cấp lại GPLX là 135.000 đồng/lần. 

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại GPLX theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này; Hồ sơ gốc phù hợp với GPLX (nếu có); giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại GPLX không thời hạn các hạng A1, A2, A3; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). 

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại GPLX tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT, người lái xe gửi 1 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. 

Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện GPLX đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại GPLX.

Phạm Huyền