Theo Ban Quản lý dự án đường sắt ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA ĐS đã tổ chức kiểm tra hiện trường, làm việc với các bên, xác nhận một số thông tin và có các xử lý liên quan.

Tuy nhiên, do tại hiện trường nhà ga không có biên bản làm việc hay ghi nhận của các bên, mặt khác Ban QLDA ĐS đã cố gắng liên lạc với anh Thắng trong thông tin báo nêu để tìm hiểu thêm sự việc cũng như thăm hỏi nhưng đều không liên lạc được. Ban QLDA ĐS đang tiếp tục tìm hiểu và liên lạc để nắm bắt cập nhật thông tin và có các xử lý kịp thời.

Đối với hạng mục thi công nhà ga này, đến nay toàn bộ khối lượng thi công bê tông, cốt thép chính của nhà ga đã hoàn thành; còn lại các công tác xây trát và lắp vòm mái của nhà ga. Đơn vị thi công (nhà thầu phụ - Cty Trường Sơn) đã được Ban QLDA đường sắt yêu cầu thay thế, hiện chỉ dọn dẹp công trường để bàn giao cho đơn vị thi công mới.

Tại thời điểm xảy ra sự việc như báo chí nêu và sau đó, Ban QLDA ĐS kiểm tra không thấy có gì bất thường, các biện pháp chống đỡ, che chắn được thực hiện đầy đủ. Ban QLDA ĐS đã chỉ đạo và cắt cử cán bộ tiếp tục cùng tư vấn, tổng thầu giám sát các công việc tại hiện trường cũng như tiếp tục cùng các bên rà soát và giám sát biện pháp an toàn của các đơn vị thi công khác trên toàn tuyến...

Thanh Huyền