Các nhân viên có hành vi gian lận ở bộ phận soát vé của tổ sản xuất số 2, số 3 và 1 nhân viên ở tổ hậu kiểm. Hành vi gian lận là khi lái xe đưa tiền mua vé nhưng nhân viên soát vé của trạm không xé vé và tự ý cho xe qua trạm, nhân viên hậu kiểm lơ là công việc, thiếu trách nhiệm, không chú tâm quan sát trên màn hình liên tục để phát hiện kịp thời các tiêu cực.

Các cá nhân liên quan như: Ca trưởng, trạm trưởng trạm thu phí để nhân viên thu phí thuộc quyền quản lý của mình vi phạm, Công ty thuyên chuyển công tác, khiển trách và cảnh cáo một số trường hợp tại đơn vị.

Công ty BOT Đại Dương đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho trạm áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng để tăng tính minh bạch trong thu phí đường bộ ở dự án BOT của công ty.

Đ.H.