Theo đó, dự án nâng cấp QL9 do Công ty TNHH BOT 36.71, Tổng Công ty 36 thực hiện với mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, có tổng chiều dài hơn 55,7km, được xây dựng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng.

Đoạn qua tỉnh Bình Định dài hơn 33km được đặt 1 trạm thu phí; đoạn qua tỉnh Gia Lai dài hơn 22,6km cũng đặt 1 trạm thu phí; thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến hơn 22 năm. Trong khi đó QL19 từ Gia Lai đi Quy Nhơn dài khoảng 200km, nhiều đoạn đường còn đang bị hư hỏng, gây khó khăn cho lưu thông.

N.Như