Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có kế hoạch triển khai  thực hiện quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, kinh phí đầu tư xây dựng các trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) trên hệ thống đường bộ dự kiến khoảng 840 tỷ đồng được thực hiện thành 2 giai đoạn.  

Sẽ có nhiều trạm kiểm soát tải trọng xe được đầu tư xây dựng.

Giai đoạn đến năm 2020, đầu tư xây dựng 28 Trạm KTTTX cố định với kinh phí dự kiến khoảng 440 tỷ đồng; giai đoạn sau năm 2020 đến năm 2030, đầu tư xây dựng 22 trạm KTTTX với kinh phí dự kiến khoảng 400 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn đến năm 2020, đối với các trạm KTTTX do các Sở GTVT và Cục QLĐB khu vực quản lý, sử dụng; đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

Đối với các Trạm KTTTX đặt trên các đoạn đường BOT do nhà đầu tư dự án BOT đầu tư xây dựng, lắp đặt, quản lý sử dụng thì bổ sung hạng mục xây dựng bằng nguồn kinh phí bảo trì hàng năm.

Phạm Huyền