Cụ thể, 44/63 tỉnh, thành phố chưa có quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy (5 địa phương đang lập), 58/63 địa phương chưa lập quy hoạch cảng, bến (2 địa phương đang lập).

Việc nhiều địa phương chậm lập quy hoạch cảng, bến dẫn đến việc Sở Giao thông Vận tải lúng túng, thiếu cơ sở để cấp phép hoạt động, cấp phép lại đối với bến thủy nội địa trên địa bàn. Bởi theo quy định, từ 1-1-2015 việc cấp phép hoạt động bến thủy nội địa tại các địa phương do Sở Giao thông Vận tải thực hiện, dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt.

Hải Châu