Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Thông tư quy định mức tăng phí bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ 10% đến 20% đối với 13 dòng xe có tỷ lệ tai nạn, rủi ro cao, bao gồm xe dưới 6 chỗ ngồi, xe 16 chỗ ngồi, 24 chỗ ngồi và trên 25 chỗ ngồi; xe tải từ 8 đến 15 tấn, trên 15 tấn và một số loại xe khác như taxi, xe chuyên dùng, đầu kéo rơ-moóc, xe máy chuyên dùng.

H.A.