Theo đó, Thông tư mới sửa đổi mức thu không quá 8.000 đồng, áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã khi làm giấy khai sinh. Ngoài ra, mức thu khi làm giấy đăng ký kết hôn không quá 30.000 đồng; khai tử không quá 8.000 đồng; nhận cha, mẹ, con không quá 15.000 đồng...

Thông tư cũng bổ sung mức thu thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch không quá 15.000 đồng; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không quá 15.000 đồng…

H.A.