Cụ thể, sẽ phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện thu phí đường bộ để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực thu phí mà không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc triển khai các giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động thu phí từ 1 - 3 tháng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu tổ chức vi phạm một trong các hành vi như, tự ý mở rộng, sắp xếp, thay đổi hoặc bổ sung số làn thu phí không đúng với thiết kế được duyệt… 

Đối với cá nhân, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với thu phí viên bán vé không kịp thời, gây phiền hà đối với người mua vé gây ùn tắc giao thông.

Đặng Nhật