Theo đó, những người phụ thuộc trong độ tuổi lao động được giảm trừ gia cảnh nếu bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập, hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động như: bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn…

H.A.