Hỏi: Tôi được biết, Luật An ninh mạng cũng cấm những điều Bộ luật Hình sự quy định. Tôi muốn hỏi, Luật này có liên quan như thế nào đến Bộ luật Hình sự và các văn bản luật khác?

Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Hóa)

Trả lời: Luật An ninh mạng có tính thống nhất cao với hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, bởi không gian mạng đã bao phủ toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ví dụ:

- Luật An ninh mạng có phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp đến một số nội dung theo 27 Điều của Bộ luật Hình sự.

- Luật An ninh mạng có liên quan tới các quy định về bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản khác có liên quan.

- Luật An ninh mạng có liên quan chặt chẽ tới Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Được biết, Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, cơ quan quản lý nhà nước; sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước, với hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn như: VNPT, FPT, BKAV; nhiều chuyên gia, tập đoàn kinh tế, viễn thông nước ngoài, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Hiệp hội điện toán đám mây châu Á; các cơ quan đại diện nước ngoài như: Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản… và ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân; sự thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh, sự chỉnh lý của các đại biểu Quốc hội qua 2 kỳ họp thứ 4 và 5.           

Ban Pháp luật – Bạn đọc