Theo nghiên cứu cho thấy, có 30% trẻ bị xâm hại bởi người thân, 60% là người quen biết và 10% là người lạ. Từ số liệu trên cho thấy, những vụ xâm hại tình dục không chỉ xảy ra ở ngoài gia đình mà ngay bên trong gia đình, nơi được cho là môi trường an toàn thì lại là nơi các em dễ bị xâm hại. 

Để an toàn, tránh bị xâm hại tình dục, gia đình và nhà trường cần quan tâm, giáo dục trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính, kỹ năng phòng chống xâm hại, cách ứng xử thân mật với người quen thân...

Dưới đây là một hình ảnh về kỹ năng cơ bản để phòng tránh xâm hại:


Thuỷ Chi