Đặc biệt, tên miền này cũng nằm trong top 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 463.796 tên miền duy trì sử dụng (tính đến ngày 27-2-2018). Tên miền “.VN” là một chỉ dẫn địa lý ngầm, tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong việc triển khai các kênh tiếp thị trực tuyến nhắm vào thị trường và khách hàng Việt Nam. Bên cạnh giá trị ưu tiên này, các dịch vụ về tên miền “.VN” hiện đã tiệm cận với dịch vụ tên miền quốc tế, đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả cho cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam.

Vượt lên cả ý nghĩa về biểu tượng, tên miền “.VN” ngày càng thể hiện vị thế của một tên miền mã quốc gia trên bản đồ tên miền thế giới. Thực tế, tên miền “.VN” đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, nhận được sự tin tưởng của người dùng qua gần 20 năm phát triển và tạo dựng thương hiệu, đồng hành cùng sự phát triển của Internet tại Việt Nam. Việc được lựa chọn xuất hiện trên bộ tem chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai đã khẳng định giá trị của tên miền “.VN” - là tài nguyên thông tin quốc gia, trở thành biểu trưng của một Việt Nam hội nhập trên môi trường Internet toàn cầu.

Mỹ Bình