Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các tội phạm máy tính hoàn toàn không hề bị suy giảm tại Việt Nam mà còn không ngừng đổi mới và cải tiến các cơ chế tấn công. 

Email vẫn là một phương thức tấn công quan trọng của tội phạm mạng, tuy nhiên, bên cạnh đó, tội phạm mạng cũng thử nghiệm những phương thức tấn công mới trên các thiết bị di động và các mạng xã hội nhằm hướng tới nhiều người dùng hơn và tốn ít công sức hơn.

H.T.