Tính đến cuối tháng 7/2013, số người sử dụng Internet ở Việt Nam là hơn 16 triệu, tăng thêm 2 triệu so với cùng kỳ năm 2012. Tốc độ tăng trưởng đạt 14%/năm, cao nhất Đông Nam Á, xếp trên Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Phillippines và Singapore.

Trong khu vực, người dân Việt Nam dành nhiều thời gian truy cập Internet nhất với 26,2 giờ/tuần. Việt Nam cũng là quốc gia có số người sử dụng công cụ tìm kiếm nhiều nhất với 15,3 triệu. Điều này cho thấy, người dân Việt Nam thường sử dụng Internet để đọc tin tức nhiều hơn người dân các nước còn lại ở Đông Nam Á

H.T.