Theo Sở Thông tin và Truyền thông, mục đích ra đời ứng dụng này nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tự đánh giá mức độ rủi ro hoặc mức độ an toàn khi đi vào hoạt động trong tình trạng vẫn còn nguy cơ dịch COVID-19. Đồng thời, ứng dụng sẽ giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố kịp thời theo dõi, đánh giá tính an toàn của các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Có 7 bộ tiêu chí về tính rủi ro lây nhiễm virus Corona cũng như về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 được xây dựng trong cùng một ứng dụng và bắt đầu sử dụng từ hôm nay.


Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh thông báo về ứng dụng

Tuy nhiên, đến hôm nay ứng dụng này mới áp dụng cho 5 bộ tiêu chí, gồm: Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động du lịch (bao gồm cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch); Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động giao thông vận tải; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại.

Hai bộ tiêu chí còn lại sẽ được tích hợp vào ứng dụng này từ ngày 8/5/2020, gồm: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 với hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao.

Giao diện trên trang web về các bộ tiêu chí 

Theo bà bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hậu kiểm việc tự đánh giá của các cơ quan doanh  nghiệp, để đảm bảo tính trung thực khi các doanh nghiệp, tổ chức tự đánh giá mức độ rủi ro hay mức độ an toàn.

Ứng dụng này có thể được tải về trên điện thoại dùng hệ điều hành Android, IOS hoặc truy cập theo địa chỉ: https://antoandn.tphcm.gov.vn.


Nhân Sơn