Tại Hội thảo, ông Achim Fock, Giám đốc điều phối danh mục và Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: Chia sẻ dữ liệu hiện đang là một trong những nền tảng quan trọng nhất của bất kỳ chính phủ điện tử nào. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội thảo.

Nhìn trên thế giới, những nước đang đi tiên phong về phát triển số đều có những cơ chế quản lý mạnh mẽ tập trung vào dữ liệu và quản lý dữ liệu. Nguyên tắc của những cơ chế quản lý này là tăng cường tính minh bạch và tính mở, hình thành văn hoá được dữ liệu định hướng trong khu vực nhà nước và quan trọng nhất là bảo vệ và bảo mật sự an toàn của dữ liệu. 

“Nếu coi dữ liệu là một loại dầu mỏ mới thì những nước nói trên đã biết cách tạo ra những giá trị gia tăng từ loại dầu mỏ mới này và biến loại dầu mỏ này trở thành nguồn năng lượng tái tạo thông qua việc chia sẻ dữ liệu”- chuyên gia của Ngân hàng thế giới nhấn mạnh. 

Đồng quan điểm này, các chuyên gia đến từ Cơ quan phát triển quốc tế Úc cũng chia sẻ thêm một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chính sách về chia sẻ dữ liệu. Đơn cử như chính sách về chia sẻ dữ liệu phải cụ thể hoá những dữ liệu công nào của cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được chia sẻ; cơ quan nào chịu trách nhiệm chia sẻ và chia sẻ dữ liệu cho ai. 

Bên cạnh đó, chính sách về chia sẻ dữ liệu chính phủ cũng cần tạo ra một cơ chế kiểm soát và đánh giá chi tiết và rõ ràng mới có thể đo lường được việc triển khai chính sách, phát hiện ra những nút thắt cổ chai hay những vấn đề trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan nhà nước. Bởi chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước không chỉ để thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử mà dữ liệu còn cần được cung cấp ra xã hội, phục vụ sự phát triển chung của toàn xã hội. 

Dữ liệu đang được các quốc gia phát triển xem là một nguồn dầu mỏ mới.

Tuy vậy, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng lưu ý: Trong quá trình chia sẻ dữ liệu, dữ liệu phải được bảo đảm về tính riêng tư, bảo mật.

“Kinh nghiệm của các nước trong vấn đề này như thế nào khi dữ liệu được chia sẻ cho một số cơ quan, đơn vị, nhưng cơ quan không đủ khả năng quản lý, để xảy ra hiện tượng lộ lọt thì chúng ta phải chủ động phòng ngừa thế nào? Đây là những vấn đề cần phải đặt ra, từ đó cần phải có giải pháp để đánh giá được hiệu quả các phương án chia sẻ dữ liệu, theo dõi được mức độ chia sẻ, tần suất sử dụng dữ liệu được chia sẻ thế nào để hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin”- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định.

Hùng Quân