Theo đó, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, tình trạng xử lý hồ sơ. 

Đồng thời, tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thông qua ứng dụng trên Zalo. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau. 

Zalo là mạng xã hội thân thiện với người dùng Việt Nam. 

Song song đó, tạo sự kết nối ứng dụng Zalo với hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau để thực hiện các tính năng, như: nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; đăng ký giao, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính… 

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thủ tục hành chính nộp trực tuyến trên Zalo được áp dụng đối với tất cả các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cà Mau (kể cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời là tuyên truyền viên để tuyên truyền, vận động tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo. 

Trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đuợc tiếp nhận trên Zalo theo quy chế do Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh ban hành.

Zalo là một phần mềm cho cho phép chát, nhắn tin, gọi điện miễn phí. Nó còn là một mạng xã hội thân thiện với người dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Lần đầu tiên, người Việt đã phát triển được 1 mạng xã hội có người dùng rộng rãi, phổ biến...
V.Đức