Theo nội dung bản cam kết, việc phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác được các nhà mạng thống nhất. 

Cụ thể, các mạng sẽ xây dựng tập mẫu tin nhắn rác và thống nhất dùng chung. Tập mẫu tin nhắn rác của từng nhà mạng được tổng hợp để thống nhất dùng chung trên tất cả các nhà mạng và được cập nhật liên tục để huấn luyện cho các hệ thống chặn tin nhắn rác thông minh của từng mạng, qua đó kết hợp được năng lực của tất cả các hệ thống và biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác của các nhà mạng. 

5 nhà mạng ký cam kết chặn tin nhắn rác tại Hà Nội ngày 11-5.

Bên cạnh đó, các nhà mạng sẽ phải nâng cấp, đầu tư mới các hệ thống chặn lọc tin nhắn rác thông minh kết hợp với việc sử dụng tập mẫu dùng chung để ngăn chặn những hành vi, chiêu thức biến hóa liên tục của các đối tượng phát tán tin nhắn rác. 

Để triển khai đúng cam kết này, Bộ TT&TT sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cam kết của các nhà mạng nhằm đảm bảo hiệu quả, công bằng trong việc ngăn chặn tin nhắn rác. Người đứng đầu của các nhà mạng sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thực hiện cam kết này. Cam kết sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7.

Huyền Thanh