Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Dự kiến, Nghị định sẽ được ban hành cuối tháng 11-2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Trong đó, điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định là sẽ tăng cường các biện pháp nhằm siết chặt việc quản lý thuê bao trả trước (TBTT)-một trong những nguồn phát tán lớn nhất của tin nhắn rác - gây bức xúc trong xã hội hiện nay.

Theo Cục Viễn thông, hiện có tới 75% thông tin TBTT đã đăng ký là chưa chính xác.

Các nguyên nhân dẫn đến việc sai thông tin TBTT bao gồm, sự không tuân thủ pháp luật của các điểm đăng ký thông tin thuê bao cũng như sự buông lỏng quản lý của các doanh nghiệp viễn thông.

Đồng thời, việc triển khai hệ thống phân phối và bán SIM hiện nay không hợp lý, tạo điều kiện cho việc mua bán SIM kích hoạt sẵn.

Đặc biệt, mức xử phạt quá nhẹ so với doanh thu, lợi nhuận mà vi phạm doanh nghiệp có thể thu được.

Để khắc phục những tồn tại trong việc quản lý thông tin TBTT, Nghị định sửa đổi lần này sẽ được xây dựng dựa trên nguyên tắc giảm thiểu thủ tục hành chính, khắc phục các tồn tại, bất cập của việc quản lý TBTT như bán SIM đã kích hoạt tràn lan và các điểm đăng ký không tuân thủ nghiêm ngặt quy định về việc đăng ký thông tin TBTT của khách hàng; học tập các thông lệ quốc tế một cách hợp lý và nhất là tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông.

Sau khi hoàn thành Dự thảo, Cục cũng sẽ xin ý kiến của các bên liên quan như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, doanh nghiệp viễn thông, các Sở TT&TT để hoàn thiện các nội dung đưa ra trong Dự thảo Nghị định sửa đổi.   

Huyền Thanh