Tại diễn đàn, các đại biểu đánh giá cao vai trò trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế-xã hội, giúp các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sỹ bảo vệ mục tiêu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong văn minh lịch sự trong tiếp xúc và giải quyết công việc đối với nhân dân, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt thiếu sót tồn tại như việc quản lý khách ra vào cơ quan có lúc chưa nghiêm, đôi khi chưa thật tiết kiệm điện nước.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp và hứa sẽ phát huy những mặt tích cực, chấn chỉnh khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót để xây dựng lực lượng Cảnh sát bảo vệ cơ động ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Tố Uyên