Tại buổi diễn đàn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã báo cáo nội dung, mục đích của buổi diễn đàn, khuyến khích nhân dân đóng góp ý kiến thẳng thắn để xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tại buổi diễn đàn có nhiều ý kiến đóng góp với nhiều nội dung liên quan, cũng như những bất cập về thủ tục hành chính, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.  Ghi nhận những đóng góp thẳng thắn, quý báu của nhân dân, với vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ sớm khắc phục những thiếu sót, hoàn thiện đội ngũ, nâng cao trình độ mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn cố gắng với khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ”

Minh Anh - Hoàng Anh