Tại đây, nhân dân đã đóng góp hàng chục ý kiến thiết thực liên quan đến các vấn đề như: cần xử lý các vụ vi phạm pháp luật ngay thời điểm mới phát sinh; quản lý tốt dịch vụ kinh doanh game online ở địa phương; hướng dẫn cách sử dụng tiếng mõ an ninh; cung cấp các số điện thoại đường dây nóng để người dân khi cần trợ giúp để dễ liên hệ, nhất là tại khu vực nông thôn; tăng cường xử lý những đối tượng điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng, nẹt pô…

Qua những ý kiến đóng góp, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Vị Thủy đã giải trình và đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết bức xúc tại các địa phương, nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn huyện thời gian tới…

V.Đức