Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Tư lệnh CSCĐ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã bám sát, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các mặt công tác luôn đạt được những hiệu quả nhất định. Đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ trong lĩnh vực quản lý Nhà nước trên các mặt công tác theo hệ lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh phát biểu tại Đại hội.

Chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Cùng với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT khu vực Tây Nam Bộ. Công tác huấn luyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, sát với tình hình thực tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn và đảm bảo ANTT trong tình hình mới.
Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Đảng ủy - Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát biểu tại Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ quan tâm, đặt lên hàng đầu. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ chỉ huy theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đã khắc phục được nhiều yếu kém về công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, về xây dựng đội ngũ và thực hiện tốt chính sách cán bộ. 

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, có trách nhiệm, tinh thần, thái độ trong công tác được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh được tăng cường. Công tác tài chính, hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo. Công tác Đoàn được các cấp ủy chú trọng, quan tâm đầu tư cho hoạt động thiết thực, thúc đẩy phong trào thi đua trong đơn vị.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ Đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ động nắm tình hình về ANTT tại các địa bàn chiến lược, các điểm nóng về an ninh nông thôn để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ. Xây dựng kế hoạch, phương án đối phó, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Chủ động triển khai phương án phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, các sự kiện quan trọng của đất nước. Tham gia phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Công an các địa phương tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.


Trần Lĩnh