Tại Lễ phát động, có hơn 100 CBCS tham gia hiến máu. Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cho biết: “Trước nhu cầu cấp bách, cấp thiết về cung cấp nguồn máu, với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại đã mang ý nghĩa và mục đích lớn lao trong việc hiến máu tình nguyện. 

Bằng trái tim nhân ái với trách nhiệm và tình cảm mỗi CBCS của đơn vị với mong muốn cao nhất là góp phần toàn Đảng, toàn dân phòng, chống thành công với dịch COVID-19”.

CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ làm thủ tục kiểm tra, xét nghiệm trước khi hiến máu.
Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc tham gia hiến máu.
CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện.
Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phát động kêu gọi CBCS tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước đó, tại các Tiểu đoàn (đóng tại các tỉnh, thành) thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng đã tích cực hiến máu tình nguyện, đến nay đã có trên 300 CBCS tham gia hiến máu.


Trần Lĩnh