Từ cuối năm 2015, dự án đã vận động, kêu gọi được sự ủng hộ của các nhà tài trợ, trong đó Tập đoàn Vingroup là đơn vị tài trợ chính, quỹ Force đã tài trợ thêm mỗi tỉnh một máy tính và các thiết bị phục vụ người khiếm thính, công ty CP Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L tài trợ phần mềm cho các thư viện.

Sau lễ trao tặng, cả nước có tất cả 8 tỉnh có xe thư viện lưu động đa phương tiện.

Sau một thời gian thực hiện, dự án này đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo độc giả. Dự án được thực hiện nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và những nơi đặc biệt khó khăn. Dự án cũng góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời.

Mỗi xe thư viện có hơn 3000 cuốn sách, 10 máy tính, 1 máy chủ, phần mềm, máy chiếu, vô tuyến, tài liệu điện tử, sách nói và các thiết bị phục vụ cho người khiếm thị.

Cảnh Thảo