Buổi Tọa đàm nhằm góp phần cung cấp luận cứ lý luận, thực tiễn về hoạt động kiểm tra, giám sát (kiểm soát quyền lực) trong tố tụng hình sự hiện nay. Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND chủ trì buổi Tọa đàm.

PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm.

Buổi Tọa đàm đã thu hút sự tham gia của nhiều Nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn đầu ngành về pháp luật và điều tra tội phạm, như: GS.TS Khoa học Lê Văn Cảm; Thiếu tướng, TS Trần Trung Dũng; Đại tá, PGS.TS Bùi Minh Thanh; Đại tá, PGS.TS Phạm Thành Hương... Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã thông qua tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị về lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ đề buổi Tọa đàm.

Sau buổi Tọa đàm, những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Tạp chí CAND tiếp thu, tổng hợp, đánh giá; phối hợp với các đơn vị được phân công chủ trì nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện, xây dựng báo cáo tổng luận chung, đề xuất việc sử dụng kết quả nghiên cứu đến lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Trần Xuân