Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị . Đại tá Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Tham mưu chủ trì Hội nghị

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Phan Thành, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tham mưu

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Phạm Phan Thành, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tham mưu; trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho Phòng 8 và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho Đại tá Lê Văn Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu; Đại tá Nguyễn Ngọc Toàn trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân…

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại tá Lê Văn Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu và Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương thành tích của Cục Tham mưu trong năm 2016 vừa qua. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra của Cục Tham mưu.

Cục Tham mưu cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục cải tiến công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp chung về xây dựng lực lượng CAND. Phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo Tổng cục với Công an các đơn vị, địa phương; giúp lãnh đạo Tổng cục kịp thời nắm, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, tình hình liên quan đến công tác XDLL CAND. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đại tá Nguyễn Ngọc Toàn trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Nghiên cứu đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, chủ động của công tác chính trị, tư tưởng trong Tổng cục. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. 

Tập trung tham mưu , đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, học viện,, trường CAND đảm bảo khoa học, hợp lý. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác hậu cần,  đảm bảo phục vụ hoạt động công tác thường xuyên, đột xuất của các đơn vị thuộc Tổng cục...

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Toàn thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Tham mưu đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Anh Hiếu