Tới dự Đại hội có Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục; nguyên lãnh đạo Tổng cục; các đồng chí đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Học viện, trường CAND và 120 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Tham mưu...

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cục Tham mưu khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CANDTrần Bá Thiều biểu dương cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Tham mưu CAND đã có nhiều cố gắng, khắc phục, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ  qua.

3- Các đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Tham mưu biểu thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội .

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục yêu cầu: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Tham mưu cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp chung về XDLL CAND; phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo Tổng cục với các đơn vị chức năng trong Tổng cục và Công an các đơn vị, địa phương. Giúp lãnh đạo Tổng cục kịp thời nắm, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, tình hình liên quan đến công tác XDLL CAND và đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục theo chương trình đề ra.

Nghiên cứu đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, chủ động của công tác chính trị, tư tưởng trong Tổng cục; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đưa việc chấp hành điều lệnh CAND đi vào thường xuyên, nề nếp của mỗi CBCS Tổng cục Chính trị CAND... Trước mắt, tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND.

7- Thay mặt BCH nhiệm kỳ mới, Thiếu tướng Tạ Đức Dũng, Cục trưởng Cục Tham mưu đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND cũng hoan nghênh Đảng bộ Cục Tham mưu đã tổ chức Đại hội nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu đặt ra, xứng đáng là Đại hội điểm để các Đảng bộ khác học tập, rút kinh nghiệm, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ của mình trong thời gian tới...

Thay mặt BCH nhiệm kỳ mới, Thiếu tướng Tạ Đức Dũng, Cục trưởng Cục Tham mưu đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Tổng cục, tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Đảng bộ Tổng cục khóa IX theo hướng dẫn và tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội. Đại hội đã bầu cử và công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX. Đại hội biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội...
Anh Hiếu