Diễn văn tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị CAND khẳng định: 35 năm qua, Cục Tham mưu Chính trị CAND đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ truyền thống của Cục Tham mưu Chính trị CAND

Trọng tâm là tham mưu, đề xuất ban hành, hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện trong toàn lực lượng các chương trình, kế hoạch chung về công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; tích cực chủ động phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nắm thông tin, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, kịp thời phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, nhất là trong việc chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những vấn đề còn bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác XDLL CAND; 

là cầu nối quan trọng giữa Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính trong nội bộ Tổng cục. Đơn vị có truyền thống đoàn kết gắn bó, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau phấn đấu vươn lên; 

Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy của đơn vị ngày càng được kiện toàn theo hướng chuyên sâu, thống nhất; chức năng, nhiệm vụ được mở rộng hơn; đội ngũ cán bộ được bổ sung về chất lượng, nâng cao về chất lượng, nhiều đồng chí có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ... Với những thành tích đã đạt được, Cục Tham mưu Chính trị CAND đã ba lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; Chính phủ và Bộ Công an tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc...

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương tặng Cục Tham mưu Chính trị CAND vì có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tham mưu Chính trị CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục Tham mưu Chính trị CAND qua các thời kỳ. Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Cục Tham mưu Chính trị CAND tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp chung về xây dựng lực lượng CAND; giúp lãnh đạo Tổng cục kịp thời nắm, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, tình hình liên quan đến công tác XDLL CAND và đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục theo chương trình đã đề ra. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt các mặt công tác trong nội bộ Tổng cục. 

Bên cạnh đó, Cục Tham mưu Chính trị CAND cần chú trọng xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Trần Xuân