Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng ủy Đại học ANND

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, cho biết: Đảng ủy Đại học ANND đã tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cấp  ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ nhà trường. Đến nay, qua 15 đại hội cấp cơ sở đã bầu được 120 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, vượt qua nhiều khó khăn thách thức Đảng bộ trường Đại học ANND đã quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 đề ra. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được xây dựng củng cố, vị thế của Đảng bộ được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong khuôn viên Đại học ANND)
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong khuôn viên Đại học ANND)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Trường Đại học ANND trong suốt nhiệm kỳ qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng ủy nhà trường cần tập trung chú trọng bổ sung hoàn thiện văn kiện Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên trường tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ trí thức bậc cao, coi đây là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển có chiều sâu của nhà trường trong thời gian tới. Phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo ANTT trong tình hình mới…

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Đoàn công tác của Bộ công an cũng đến làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND II nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND II

Quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND II đã tập trung hướng dẫn đôn đốc các cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội đúng tiến độ. Tất cả các đại hội cấp cơ sở đều bầu cấp ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND II đúng theo phương án nhân sự đã được Ban thường vụ Đảng ủy trường thông qua. Đến nay, đã có 1 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ trường đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức đại hội, bầu ra đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đảng ủy nhà trường cần tập trung chú trọng công tác bổ sung hoàn thiện văn kiện Đại hội. Triển khai quy trình công tác nhân sự khoa học, chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy nhà trường hướng dẫn chặt chẽ quy trình công tác nhân sự tại cơ sở tại cơ sở, giám sát thực hiện, tổ chức thẩm định, xem xét, phê duyệt hồ sơ nhân sự cấp ủy cơ sở, đảm bảo nhân sự trình đại hội đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, trình tự và thủ tục giới thiệu. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo các lớp học, nâng cao hiệu quả phong trào dạy giỏi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy…

Đức Mừng