Dịp này, cán bộ, chiến sỹ phát 200 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống ma túy. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động các em học sinh hiểu thêm về tình trạng bạo lực học đường, những hậu quả xảy ra. Đồng thời, các học sinh có biện pháp phòng tránh và tự bảo vệ mình, cũng như những người xung quanh.
Cán bộ Công an tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường
V.Phạm-C.Bình