Hiện, CLB có 160 hội viên, được chia làm 12 tổ trực thuộc Ban Chủ nhiệm. Các hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú, góp phần thực hiện tốt các phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong việc tích cực vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật; tham gia công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy...

Ngoài ra, thông qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, các hội viên còn phát hiện, cung cấp cho Công an các cấp nhiều nguồn tin chính xác, có giá trị, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các loại tội phạm, ổn định ANTT ở cơ sở…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng các hội viên CLB Công an hưu trí.

CLB Công an hưu trí Bến Tre còn tích cực đóng góp công sức, tiền của chính mình và vận động đóng góp kinh phí vào các hoạt động công ích, xã hội, từ thiện tại nơi cư trú như: xây dựng cầu đường nông thôn, xây dựng Nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo hiếu học… với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Đáng ghi nhận, nhiều hội viên dù tuổi cao sức yếu vẫn tích cực tham gia vào các phong trào, đoàn thể ở địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đánh giá: “Từng thành viên trong CLB Công an hưu trí tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tích cực tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và nhiều phong trào khác ở địa phương, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm, giải pháp… góp phần phát triển KT-XH và công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an các cấp…”.

Trần Lĩnh