Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Các học viên được truyền đạt, hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp và nội dung công tác tiếp xúc với nhân dân; những biện pháp, cách làm hay về văn hóa giao tiếp ứng xử khi thi hành công vụ, những cách làm hay trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; kinh nghiệm nhằm hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ. 

Các học viên cần chấp hành nghiêm nội quy, quy định lớp tập huấn, tiếp thu đầy đủ kiến thức để phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, từng bước xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân…

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn
P.Công