Tại Trung tâm thảo luận số 1 do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì thảo luận chủ đề “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của MTTQ nhiệm kỳ VIII vừa qua; đưa ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 5.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho rằng, để tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, việc nắm bắt tình hình nhân dân của Mặt trận phải nhạy bén, kịp thời để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, tham gia ổn định tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở. 

Với tinh thần thẳng thắn, bà Hoa cũng chỉ ra, việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội ở các cấp Mặt trận, nhất là ở cơ sở hiện nay vẫn chưa kịp thời, đầy đủ. 

Một số địa phương khi xảy ra những vấn đề phức tạp, Mặt trận chưa chủ động nắm tình hình, tuyên truyền giải thích, vận động nhân dân,  làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thảo luận về vấn đề phát huy vai trò của các tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, qua đó góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông H’Kim Hoa Byă, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp, thống nhất hành động, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đồng bào có đạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Mặt trận cần tăng cường tổ chức vận động các chức sắc, chức việc tuyên truyền trong đồng bào có đạo để đồng bào thực sự hòa nhập, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; không để các hiện tượng tôn giáo lạ xâm nhập và lợi dụng phá hoại cách mạng.

Quang cảnh hội thảo tại Trung tâm thảo luận số.

Ở một góc nhìn khác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Lê Xuân Sương cho rằng, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân từ đó định hướng dư luận không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp do nguyên nhân từ việc nhân dân không được cung cấp và định hướng thông tin chính xác. 

Ông Lê Xuân Sương đề xuất, trong thời gian tới, cần phát huy vai trò của các tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đặc biệt là phát huy tinh thần sáng tạo và vai trò tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào có đạo, vận dộng bà con sống tốt đời, đẹp đạo, không để các hiện tượng tôn giáo lạ xâm nhập và lợi dụng phá hoại cách mạng; giúp người dân nâng cao nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ của chính bản thân họ.

Theo Giáo sư Thượng Mai Thanh, Trưởng ban cai quản thánh thất Cao Đài Thủ đô, muốn tạo sự đồng thuận trong xã hội phải từ hai phía có như vậy mới có thể gặp nhau được. Nhà nước khi ban hành chủ trương chính sách phải sát với quyền lợi của người. 

Như trong giải phóng mặt bằng, các dự án, Nhà nước nên tính tới quyền lợi của người dân nếu không Mặt trận cũng rất khó vận động để nhân dân đồng thuận được. Để tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, phải có sự nêu gương. Chỉ khi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương tốt thì nhân dân sẽ noi theo và đồng tình ủng hộ.

Tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại buổi thảo luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo chính trị. Các nội dung về các giải pháp lãnh đạo, công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, xây dựng phát huy các mô hình tốt sẽ được chọn lọc, bổ sung vào trong chương trình, đề án trong nhiệm kỳ tới và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đại hội giao. 

Anh Minh – V. Linh