Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Lớp bồi dưỡng trang bị cho hơn 90 Dân phòng kiến thức cơ bản về pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Dân phòng. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực công tác cho Dân phòng, góp phần xây dựng lực lượng trên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay…
Các đại biểu và Dân phòng tham dự buổi lễ
C.Bình