Các học viên tham gia lớp tập huấn

Đại tá Phạm Văn Cao, phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày, các học viên được phổ biến, cập nhật 6 chuyên đề như, công tác quản lý nhà nước về PCCC; nghiệp vụ chung về công tác kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ; áp dụng biên bản quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực PCCC; Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC; xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH; một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cán bộ kiểm tra an toàn PCCC. Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị mình công tác; giúp cán bộ làm công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC nâng cao nhận thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ…

Tuyết Nhung