Trong năm qua, Ban chỉ đạo các cấp kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, kết quả thực hiện phong trào năm 2016 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản của người dân được nâng lên, huy động được đông đảo quần chúng tham gia các mô hình ở địa bàn cơ sở. 

Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an Tây Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được thực hiện thường xuyên, chất lượng ngày càng tốt. Hoạt động các mô hình quần chúng hiệu quả như: Mô hình “Tổ công nhân công trình đô thị tham gia giữ gìn ANTT”, mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn ANTT” ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu, mô hình “Họ đạo Cao đài xã Long Thành Trung tham gia giữ gìn ANTT” ở xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành…

Dịp này, 7 tập thể nhận cờ thi đua, 191 tập thể, 108 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTDBVANTQ năm 2016.


T.Nhung– M.Nhật