Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, đề nghị: Các đơn vị nhà trường cần tăng cường sự phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào học tập tốt và rèn luyện tốt gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên giúp học viên xác định được động cơ, mục đích học tập, rèn luyện đúng đắn; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Dịp này, Trường Cao đẳng CSND II đã khen thưởng 20 tập thể, cá nhân học viên điển hình tiên tiến, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện.

Đức Mừng