Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại buổi lễ
Toàn cảnh lớp tập huấn

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cho biết: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo tăng cường công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND.

Lãnh đạo cấp Cục và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương tham gia lớp tập huấn

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Đợt tập huấn nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, kế hoạch công tác, nâng cao năng lực, tư thế tác phong và khả năng thường trực chiến đấu, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Được biết, lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 1 và 2 tháng 11. Trong thời gian này, lãnh đạo cấp Cục và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam sẽ được truyền đạt các nội dung gồm: Giới thiệu thông tư quy định về điều lệnh, tập trung quán triệt dự thảo Thông tư mới, nhất là các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 17/2012/TT-BCA của Bộ quy định về điều lệnh nội vụ CAND, Thông tư số 18/2012/TT-BCA quy định về điều lệnh đội ngũ CAND, Thông tư số 19/2012/TT-BCA quy định về nghi lễ CAND, Thông tư số 37/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 17,18,19; hướng dẫn thực hành các động tác chào, cách nhận báo cáo và ra chỉ thị, mệnh lệnh trong điều lệnh đội ngũ…

Đức Mừng