Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, kỷ cương, nền nếp, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND cho biết, trong những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự buổi lễ và học viên lớp học.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo khẳng định việc tập huấn và tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật là rất cần thiết. Đồng thời, thông qua tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác điều lệnh CAND tốt hơn.

Để khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tham mưu cho Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hợp nhất 4 Thông tư quy định về điều lệnh CAND (Thông tư: 17, 18, 19 và 37).

Cục đã xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương và bước đầu hoàn chỉnh 3 Thông tư mới quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND để đưa ra tập huấn, tiếp tục lấy ý kiến, sau đó sẽ hoàn chỉnh báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ, trình Bộ trưởng duyệt, ký ban hành để thực hiện.

Vũ Linh