Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn phải quán triệt nghiêm túc yêu cầu tổ chức tập huấn điều lệnh quân dụng và bắn súng quân dụng để đạt chất lượng, hiệu quả cao. Quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật theo đúng quy định của Bộ Công an, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; thường xuyên chỉ đạo việc chấp hành điều lệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; lấy kết quả thực hiện công tác này làm tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua hàng năm.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại buổi lễ
Lãnh đạo cấp Cục và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương tham gia lớp tập huấn
Qua đó, nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, kế hoạch công tác, nâng cao năng lực, tư thế tác phong và khả năng thường trực chiến đấu, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Được biết, lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 5 và 6-11. Trong thời gian này, lãnh đạo cấp Cục và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam sẽ được truyền đạt các nội dung gồm: Giới thiệu thông tư quy định về điều lệnh, tập trung quán triệt dự thảo Thông tư mới, nhất là các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 17/2012/TT-BCA của Bộ quy định về điều lệnh nội vụ CAND, Thông tư số 18/2012/TT-BCA quy định về điều lệnh đội ngũ CAND, Thông tư số 19/2012/TT-BCA quy định về nghi lễ CAND, Thông tư số 37/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 17,18,19; hướng dẫn thực hành các động tác chào, cách nhận báo cáo và ra chỉ thị, mệnh lệnh trong điều lệnh đội ngũ…

Đức Mừng